MISSION & VISION

VIZYON NOUOUR VISION
Transfòme kominote Ayisyèn nan Indiana pou sèvi youn lòt epi grandi ansanm ak zanmi Ayiti yo pou benefis kominote nou nan Indiana ak peyi nou Ayiti.A transformed Haitian community in Indiana serving one another and growing together with the friends of Haiti for the benefits of the local community and Haiti.

MISYON NOUOUR MISSION
Ankouraje relasyon tèt ansanm pou edike popilasyon an e pou fè dwa nou avanse.

Edike zanmi nou yo nan gran kominote Indiana pou yo konpran kilti nou pi byen.

Pataje kilti Ayisyen avèk kominote a epi avèk Zanmi Ayiti yo ki abite Indiana.
Promote the social well being and support the educational advancements of Haitians in Indiana.

Provide educational and cultural perspectives to Friends of Haiti wishing to help the Country.

Share Haiti’s rich culture with the community and Friends of Haiti in Indiana.

SA NOU VALORIZECORE VALUES
NAN CHARITE: Mete tèt nou nan sèvis kominote a epi batay pou fè yon diferans.ional advancements of Haitians in Indiana.

NAN LANMOU: Travay nan bonte, e montre youn lòt ke nou konsyan de sityasyon yo.

NAN ONÈTETE: Fè sa ki dwat epi fè sa nou di nap fè – kenbe pwomès nou.

NAN DIVÈSITE & ENKLIZYON: Bra nou ouvè pou akeyi tout moun ki vle met men nan pat la.
CHARITY: Being in the service of the community and striving to make a difference for the better.

CARING: Being kind, and demonstrating awareness and consideration for the wellbeing of others.

INTEGRITY: Doing what is right and Doing what we say we will do.

DIVERSITY & INCLUSION: Being inclusive and embracing all the elements that make our community great.