Happy New Year 2018

Happy New Year 2018

Category : Blog , Slider

Bòn Ane 2018. Nou vle pran opòtinite sa pou nou di ou yon gwo mèsi pou sipò nou bay Asosyasyon an ak kòz Ayisyen nan ane 2017 la. Nou renmen’w e n’ap espere’w jwenn lanmou, pwosperite, lapè ak benediksyon ane sa. An’n travay pou nou rive pi wo nan ane 2018 la!

***************************

Happy New Year 2018 Everyone. We would like to take this opportunity to express our heartfelt thanks for your support of the Haitian Association of Indiana and Haitian causes in 2017. We love you all and wish you love, prosperity, peace of mind and many blessings. Let’s make 2018 a year to remember.

new-year-2


Leave a Reply

Sign up for the HAI Mailing List!