Assanble Piblik (Townhall Meeting)

Assanble Piblik (Townhall Meeting)

Category : Blog , Events

Èske’w fèk vin nan zòn nan? Èske w’ap travay? Èske’w vle amelyore kondisyon lavi’w?   Vin patisipe avèk nou nan rankont sa. Plizyè Ajans ap la pou pale sou resous ki disponib pou ede’w.

Are you new to the area? In need of employment? Need to better your living situation?   Join us to learn about resources that are available to you through the participating organizations.

Flyer


Sign up for the HAI Mailing List!